CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ Phần TM Unik Việt Nam thực cập nhật "Chính sách chăm sóc khách hàng" năm 2023. Quý khách hàng vui lòng cập nhật để được hưởng những ưu đãi đặc biệt khi mua hàng tại Hệ thống Unik Mart.

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Toàn bộ khách hàng đang mua sắm trên toàn hệ thống Website của Unik Mart

II. CHÍNH SÁCH MỞ TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT:

1. Cách đăng ký khách hàng thân thiết 

Các thông tin dùng để tạo thẻ bao gồm: 

- Tên khách hàng: Ghi rõ họ và tên 

- Địa chỉ: Địa chỉ cụ thể của khách hàng để tiện cho việc ship hàng. 

- Mobile/ Telephone: Số điện thoại khách hàng để liên lạc 

- Ngày sinh nhật của khách hàng 

- Giới tính: Nam/ Nữ 

III. CHÍNH SÁCH TÍCH ĐIỂM - TIÊU XU:

1. Chính sách tích điểm 

Quy ước: 10.000đ ~ 1 điểm 

- Tích lũy đủ 300 điểm tương đương 3 triệu đồng => Đạt thẻ Bạc 

- Tích lũy đủ 5.000 điểm tương đương 50 triệu đồng => Đạt thẻ Vàng 

- Tích lũy đủ 10.000 điểm tương đương 100 triệu đồng => Đạt thẻ Kim cương 

Trong 12 tháng kể từ ngày lên hạng thành viên, nếu khách hàng không phát sinh giao dịch tại Unik Mart, tài khoản sẽ về tài khoản tích điểm thông thường. 

2. Chính sách tích xu 

Quy ước: Mỗi 1 xu = 1.000đ 

Sau khi đạt mốc các hạng thẻ từ hóa đơn mua hàng lần tiếp theo KH sẽ được tích xu như sau: 

- Hạng thẻ bạc: Tích xu 1%. Số xu = Giá trị hóa đơn (Sau khi đã trừ sản phẩm có giá ưu đãi được chiết khấu trực tiếp) * 1%. 

- Hạng thẻ vàng: Tích xu 1.5%. Số xu = Giá trị hóa đơn (Sau khi đã trừ sản phẩm có giá ưu đãi được chiết khấu trực tiếp) * 1.5%. 

- Hạng thẻ kim cương: Tích xu 2%. Số xu = Giá trị hóa đơn (Sau khi đã trừ sản phẩm có giá ưu đãi được chiết khấu trực tiếp) * 2%. 

- Hạng thẻ VIP: Tích xu 5%. Số xu = Giá trị hóa đơn (Sau khi đã trừ sản phẩm có giá ưu đãi được chiết khấu trực tiếp) * 5%, số Xu sẽ được làm tròn thành giá trị nhỏ nhất là 1 xu, nếu nhỏ hơn 0.5 thì làm tròn là 0, nếu lớn hơn 0.5 thì làm tròn là 1. 

- Nếu thẻ VIP không phát sinh giao dịch mua hàng trong vòng 6 tháng sẽ bị hủy hạng thẻ VIP chuyển thành hàng thẻ bạc. 

- Tỷ lệ % tích xu có thể thay đổi tùy theo thông báo hàng tháng (nếu có) 

Lưu ý: 

- Tổng giá trị tích lũy >= 3 triệu, khách hàng bắt đầu được tích xu. 

- Sản phẩm được ưu đãi chiết khấu trực tiếp không được tích xu. 

3. Chính sách tiêu xu 

- Khách hàng dùng tài khoản trên Website của Unik Mart để tiêu xu. 

- Số xu tích lũy được trừ trực tiếp trên đơn hàng. Số xu trừ đi phải bé hơn hoặc bằng số xu có. 

4. Chính sách cho khách hàng sinh nhật 

- Giảm 10% toàn bộ đơn hàng cho khách hàng trong ngày sinh nhật 

- Chương trình Ưu đãi sinh nhật không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mại khác.