Vừng vàng tách vỏ 200g

Vừng vàng tách vỏ 200g

0869071599