Trà thảo dược

Trà thảo dược

21.500₫
Sáng dậy bạn hãy bắt đầu một ngày  mới  bằng một cốc trà thảo dược Citrus với hương  thơm cam và chanh, tiếp   thêm  sự hứng khởi cho một ngày bận rộn. Bạn cũng sẽ thấy dễ chịu khi uống vào buổi tối.

Sáng dậy bạn hãy bắt đầu một ngày  mới  bằng một cốc trà thảo dược Citrus với hương  thơm cam và chanh, tiếp   thêm  sự hứng khởi cho một ngày bận rộn. Bạn cũng sẽ thấy dễ chịu khi uống vào buổi tối.

0869071599