Trà Ô Long Tứ Quý

Trà Ô Long Tứ Quý

Những búp trà tươi nhất, mượt mà nhất tại nông trường Bảo Lộc – Lâm Đồng được lựa chọn cẩn thận, hái bằng tay và chuyển đến nhà máy ngay lập tức để đảm bảo chất lượng Để tạo nên một sản phẩm trà Ô Long tứ quý, chúng tôi mất nhiều thời gian hơn trong việc lựa chọn búp trà và đặc biệt trà được thu hoạch chính vụ trong năm. Trà Ô Long tứ quý được sản xuất trên một dây chuyền riêng biệt. Trà có màu nước vàng đậm, hương vị tự nhiên và có vị chát nhẹ

Những búp trà tươi nhất, mượt mà nhất tại nông trường Bảo Lộc – Lâm Đồng được lựa chọn cẩn thận, hái bằng tay và chuyển đến nhà máy ngay lập tức để đảm bảo chất lượng

Để tạo nên một sản phẩm trà Ô Long tứ quý, chúng tôi mất nhiều thời gian hơn trong việc lựa chọn búp trà và đặc biệt trà được thu hoạch chính vụ trong năm. Trà Ô Long tứ quý được sản xuất trên một dây chuyền riêng biệt. Trà có màu nước vàng đậm, hương vị tự nhiên và có vị chát nhẹ

0869071599