Tôm sú

Tôm sú

Tôm sú : Vỏ bóng, trơn, phần đầu dính chặt vào than, các càng vẫn còn nguyên, thịt tôm thơm, chắc thịt không bị bở.

Tôm sú : Vỏ bóng, trơn, phần đầu dính chặt vào than, các càng vẫn còn nguyên, thịt tôm thơm, chắc thịt không bị bở.

0869071599