Sữa tươi tuyệt trùng hƣơng vani ASTURIANA

Sữa tươi tuyệt trùng hƣơng vani ASTURIANA

Sữa tươi tách béo, nước, đường, lactose, stabilizer (E 452, E 407, E 339, E 412), hương vani, màu (beta carotene), vitamin A, D và E.

Sữa tươi tách béo, nước, đường, lactose, stabilizer (E 452, E 407, E 339, E 412), hương vani, màu (beta carotene), vitamin A, D và E.

0869071599