Sữa chua Wel Yo Family

Sữa chua Wel Yo Family

Sữa chua Ngon Như Mẹ Làm được lên men tự nhiên giúp giữ lại những dưỡng chất thiết yếu và hương vị tự nhiên, cho cả nhà cảm nhận hương vị quen thuộc như từ chính tay Mẹ làm, đồng thời tăng cường sức khỏe toàn diện cho cả nhà.

Sữa chua Ngon Như Mẹ Làm được lên men tự nhiên giúp giữ lại những dưỡng chất thiết yếu và hương vị tự nhiên, cho cả nhà cảm nhận hương vị quen thuộc như từ chính tay Mẹ làm, đồng thời tăng cường sức khỏe toàn diện cho cả nhà.

0869071599