Shophoaqua.vn

Shophoaqua.vn

Hàng hot trong ngày:  Sầu Riêng Ri6 quả to cơm vàng ngọt thơm 115k  🍈 Dưa lê quả to ngọt sắc 35k Đu đủ quả to ngọt sắc 33k Quýt đường ngọt,mọng 65k 🍊 Cam xoàn Đồng Tháp ngọt sắc, vỏ mỏng 75k 🍊 Mãng Cầu vàng cơm trắng 65k Dừa xiêm Bến Tre 24k  Cam Sành 65k Bưởi dxanh L1 105k Bưởi dxanh l2 85k/quả *Hoa quả nhập khẩu Cherry Mỹ 445k  🍎 Táo Ambrosia s35 185k 🍎 Táo Ambrosia s40 185k 🍎 Táo Ambrosia s70 165k 🍎 Táo rocket 115k/lốc Lê má hồng Nam Phi 110k Kiwi vàng 185k 🍇 Nho đen ko hạt Úc 225k Nho đỏ không hạt Úc 165k

Hàng hot trong ngày: 
Sầu Riêng Ri6 quả to cơm vàng ngọt thơm 115k 
🍈 Dưa lê quả to ngọt sắc 35k
Đu đủ quả to ngọt sắc 33k
Quýt đường ngọt,mọng 65k
🍊 Cam xoàn Đồng Tháp ngọt sắc, vỏ mỏng 75k
🍊 Mãng Cầu vàng cơm trắng 65k
Dừa xiêm Bến Tre 24k 
Cam Sành 65k
Bưởi dxanh L1 105k
Bưởi dxanh l2 85k/quả
*Hoa quả nhập khẩu
Cherry Mỹ 445k 
🍎 Táo Ambrosia s35 185k
🍎 Táo Ambrosia s40 185k
🍎 Táo Ambrosia s70 165k
🍎 Táo rocket 115k/lốc
Lê má hồng Nam Phi 110k
Kiwi vàng 185k
🍇 Nho đen ko hạt Úc 225k
Nho đỏ không hạt Úc 165k

0869071599