Shophoaqua.vn

Shophoaqua.vn

Dưa lưới 85k 🍌 Chuối cao 39k Thanh long ruột đỏ 70k Xoài cát Hòa Lộc 110k Bơ sáp Daklak dẻo, béo ngậy 110k 🍊 Cam xoàn Tiền Giang 75k 🍊 Cam sành Tiền Giang 55k  Quýt đường Tiền Giang 65k Mãng cầu vàng 65k Bưởi năm roi 57k Bưởi da xanh Bến Tre 105k *Hoa Quả Nhập Khẩu 🍎 Táo envy s28 225k 🍎 Táo Julie Pháp 155k 🍎 Táo Ambrosia size 35: 185k 🍎 Táo Ambrosia size 70 165k 🍎 Táo Gala New 98 🍇 Nho đen ko hạt Úc 245k Lê má hồng Nam Phi 110k Kiwi vàng 185k

Dưa lưới 85k
🍌 Chuối cao 39k
Thanh long ruột đỏ 70k
Xoài cát Hòa Lộc 110k
Bơ sáp Daklak dẻo, béo ngậy 110k
🍊 Cam xoàn Tiền Giang 75k
🍊 Cam sành Tiền Giang 55k 
Quýt đường Tiền Giang 65k
Mãng cầu vàng 65k
Bưởi năm roi 57k
Bưởi da xanh Bến Tre 105k
*Hoa Quả Nhập Khẩu
🍎 Táo envy s28 225k
🍎 Táo Julie Pháp 155k
🍎 Táo Ambrosia size 35: 185k
🍎 Táo Ambrosia size 70 165k
🍎 Táo Gala New 98
🍇 Nho đen ko hạt Úc 245k
Lê má hồng Nam Phi 110k
Kiwi vàng 185k

0869071599