Shophoaqua.vn

Shophoaqua.vn

Nay mận ngố Mộc Châu hàng tuyển đầu mùa nhà em đã về. Size 25-30 quả/kg, quả to đoành, chín đỏ rồi, cắn cứ gọi là ngập răng, chua chua ngọt ngọt đã lắm cả nhà.

Nay mận ngố Mộc Châu hàng tuyển đầu mùa nhà em đã về.
Size 25-30 quả/kg, quả to đoành, chín đỏ rồi, cắn cứ gọi là ngập răng, chua chua ngọt ngọt đã lắm cả nhà.

0869071599