Rượu cardhu 12 years

Rượu cardhu 12 years

Cardhu – Dòng Whisky đơn tuyệt đỉnh của vùng Speyside (Scotland). Bằng phong vị đặc trưng rất nồng nàn và êm dịu, Cardhu luôn là trung tâm của các bữa tiệc sang trọng và là nhãn hiệu chinh phục được rất nhiều thực khách sành điệu trên toàn thế giới trong suốt lịch sử phát triển 200 năm qua.

Cardhu – Dòng Whisky đơn tuyệt đỉnh của vùng Speyside (Scotland). Bằng phong vị đặc trưng rất nồng nàn và êm dịu, Cardhu luôn là trung tâm của các bữa tiệc sang trọng và là nhãn hiệu chinh phục được rất nhiều thực khách sành điệu trên toàn thế giới trong suốt lịch sử phát triển 200 năm qua.

0869071599