Phở Gà

Phở Gà

Vắt phở: Gạo, muối ăn, đường chất điều vị bột ngọt (E621). Gia vị: Nước cốt thịt Gà, muối ăn, dầu cọ tinh luyện, bột thịt Gà, đường, bột ngọt, gia vị(tiêu, tỏi, ớt, gia vị phở), gừng, lá chanh sấy, giả thịt (làm từ hạt lúa mì), disoum 5'-guanlynate (E627) , disoum 5'-inosinate (E631), hương Gà tổng hợp, màu tự nhiên: β-caroten(E160a), caramen (E150a).

Vắt phở: Gạo, muối ăn, đường chất điều vị bột ngọt (E621).
Gia vị: Nước cốt thịt Gà, muối ăn, dầu cọ tinh luyện, bột thịt Gà, đường, bột ngọt, gia vị(tiêu, tỏi, ớt, gia vị phở), gừng, lá chanh sấy, giả thịt (làm từ hạt lúa mì), disoum 5'-guanlynate (E627) , disoum 5'-inosinate (E631), hương Gà tổng hợp, màu tự nhiên: β-caroten(E160a), caramen (E150a).

0869071599