Omni Xào khô

Omni Xào khô

Sợi mì mượt dai hòa quyện trong nước sốt chua ngọt, ngon ngon!

Sợi mì mượt dai hòa quyện trong nước sốt chua ngọt, ngon ngon!

0869071599