Ổ cắm kéo dài phổ thông 3 ổ đen có công tắc

Ổ cắm kéo dài phổ thông 3 ổ đen có công tắc

0981739086