Nước tương Jin S – 930ml

Nước tương Jin S – 930ml

Tràn đầy hương vị của Châu Á Dùng hoàn hảo cho chiên xào, hầm, hầm nhừ.

Tràn đầy hương vị của Châu Á Dùng hoàn hảo cho chiên xào, hầm, hầm nhừ.

0869071599