NƯỚC MẮM NGUYÊN VỊ 32 ĐỘ ĐẠM - 500ML

NƯỚC MẮM NGUYÊN VỊ 32 ĐỘ ĐẠM - 500ML

34.440₫
Nước mắm cá chim Nha Trang mang thương hiệu Nguyễn Nghiêm được chế biến từ cá biển tươi, theo phương pháp cổ truyền, bao gồm: cá tươi, muối, nước. Độ đạm 32oN. Được đóng gói bằng chai thủy tinh cao cấp, đảm bảo ANVSTP

Nước mắm cá chim Nha Trang mang thương hiệu Nguyễn Nghiêm được chế biến từ cá biển tươi, theo phương pháp cổ truyền, bao gồm: cá tươi, muối, nước. Độ đạm 32oN. Được đóng gói bằng chai thủy tinh cao cấp, đảm bảo ANVSTP

0869071599