NƯỚC MẮM HẠNH PHÚC 60 ĐỘ ĐẠM - 50ML (LỐC)

NƯỚC MẮM HẠNH PHÚC 60 ĐỘ ĐẠM - 50ML (LỐC)

14.900₫
Nước mắm Hạnh Phúc là nước mắm duy nhất ở Việt Nam đạt tới độ đạm 60. Nước mắm Hạnh Phúc đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế cho công tác phối hợp liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nước mắm Hạnh Phúc là nước mắm duy nhất ở Việt Nam đạt tới độ đạm 60. Nước mắm Hạnh Phúc đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế cho công tác phối hợp liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

0869071599