NƯỚC MẮM HẠNH PHÚC 40 ĐỘ ĐẠM - 500ML

NƯỚC MẮM HẠNH PHÚC 40 ĐỘ ĐẠM - 500ML

64.400₫
Nước mắm Hạnh Phúc là nước mắm duy nhất ở Việt Nam đạt tới độ đạm 60. Nước mắm Hạnh Phúc đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế cho công tác phối hợp liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Nước mắm Hạnh Phúc là nước mắm duy nhất ở Việt Nam đạt tới độ đạm 60. Nước mắm Hạnh Phúc đã nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế cho công tác phối hợp liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

0869071599