Nước tương – Nấm Hương – Tỏi ớt – Hảo Hạng

Nước tương – Nấm Hương – Tỏi ớt – Hảo Hạng

0869071599