ngao

ngao

Ngao biển tự nhiên : vỏ cứng, ngậm chặt miệng, cầm nặng tay, khi ăn ngao ngọt đậm, thơm, không tanh.

Ngao biển tự nhiên : vỏ cứng, ngậm chặt miệng, cầm nặng tay, khi ăn ngao ngọt đậm, thơm, không tanh.

0869071599