Ngan vịt

Vịt nuôi 3 tháng trở lên, nuôi dân dã thả tự nhiên, thức ăn tự kiếm kết hợp với ngô, cám gạo.

Vịt nuôi 3 tháng trở lên, nuôi dân dã thả tự nhiên, thức ăn tự kiếm kết hợp với ngô, cám gạo.

Sản phẩm liên quan