KHOAI TÂY

KHOAI TÂY

Khoai tây chiên Kido Foods là sản phẩm nhập khẩu từ HÀ LAN được sản xuất trên dây chuyên công nghệ hiện đại của Hà Lan, từ khâu tuyển chọn nguyên vật liệu tới...

Khoai tây chiên Kido Foods là sản phẩm nhập khẩu từ HÀ LAN được sản xuất trên dây chuyên công nghệ hiện đại của Hà Lan, từ khâu tuyển chọn nguyên vật liệu tới...

0869071599