HỦ NHỰA THỰC PHẨM TRONG SUỐT 550ML A_1080WR

HỦ NHỰA THỰC PHẨM TRONG SUỐT 550ML A_1080WR

TP: Thân nhựa AS, nắp bằng nhựa PP chịu được độ lạnh đến âm 20 độ và chịu được độ nóng đến 100 độ, sử dụng được cả nước đá lẫn nước sôi. Nắp có ron Silicon rất kín không rò rỉ, thân hủ và nắp trong suốt nên dễ dàng thấy thực phẩm từ mọi phía.

TP: Thân nhựa AS, nắp bằng nhựa PP chịu được độ lạnh đến âm 20 độ và chịu được độ nóng đến 100 độ, sử dụng được cả nước đá lẫn nước sôi. Nắp có ron Silicon rất kín không rò rỉ, thân hủ và nắp trong suốt nên dễ dàng thấy thực phẩm từ mọi phía.

0869071599