Hồng Fuyu Newzealand

Hồng Fuyu Newzealand

Hồng giòn New Zealand thuộc chủng Fuyu, được trồng ở Walkato, Northland thuộc phía bắc thành phố Auckland, New Zealand. Là loại hồng Fuyu to, hình vuông, hình bẹp, màu vàng cam đậm khi chín. Khi cứng thì ngọt và giòn, khi mềm thì thơm ngọt và nhiều nước. Màu sắc thay đổi từ màu vàng sang vàng cam và cam đậm. Trọng lượng mỗi trái từ 200 – 400 gr.

Hồng giòn New Zealand thuộc chủng Fuyu, được trồng ở Walkato, Northland thuộc phía bắc thành phố Auckland, New Zealand. Là loại hồng Fuyu to, hình vuông, hình bẹp, màu vàng cam đậm khi chín. Khi cứng thì ngọt và giòn, khi mềm thì thơm ngọt và nhiều nước. Màu sắc thay đổi từ màu vàng sang vàng cam và cam đậm. Trọng lượng mỗi trái từ 200 – 400 gr.

0869071599