Hạt Sen Thơm 350g

Hạt Sen Thơm 350g

Những hạt sen Việt giòn tan với vị ngọt ngào dịu đặc trưng của loại hạt này đem đến sự thích khi ăn.(350g/hộp)

Những hạt sen Việt giòn tan với vị ngọt ngào dịu đặc trưng của loại hạt này đem đến sự thích khi ăn.(350g/hộp)

0869071599