Gạo Hạt Ngọc Trời Số 1

Gạo Hạt Ngọc Trời Số 1

Gạo Hạt Ngọc Trời số 1: là gạo chọn lọc từ các giống lúa đặc sản, canh tác trên vùng nguyên liệu tập trung. Gạo Hạt Ngọc Trời 1 cho cơm dẻo mềm, thơm đặc trưng. Tỉ lệ gạo/nước (theo thể tích) khuyên dùng : 1/1.2-1.4 Danh mục: Gạo trắng

Gạo Hạt Ngọc Trời số 1: là gạo chọn lọc từ các giống lúa đặc sản, canh tác trên vùng nguyên liệu tập trung. Gạo Hạt Ngọc Trời 1 cho cơm dẻo mềm, thơm đặc trưng.

Tỉ lệ gạo/nước (theo thể tích) khuyên dùng : 1/1.2-1.4

Danh mục: 

0869071599