Donavi

Donavi

Dâu tây giống Pháp trồng theo công nghệ hữu cơ bán thủy canh tại Đà Lạt với tiêu chí siêu sạch cho ra sản phẩm chất lượng tốt nhất. Trên thị trường chỉ duy nhất BioFress đang phân phối độc quyền và đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu...  

Dâu tây giống Pháp trồng theo công nghệ hữu cơ bán thủy canh tại Đà Lạt với tiêu chí siêu sạch cho ra sản phẩm chất lượng tốt nhất. Trên thị trường chỉ duy nhất BioFress đang phân phối độc quyền và đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu...
 

0869071599