DAO._10 : Dao bếp( Dài 170mm, Dầy 2mm) - Cán gỗ

DAO._10 : Dao bếp( Dài 170mm, Dầy 2mm) - Cán gỗ

Bằng thép không gỉ dầy 2mm, siêu bền. Lưỡi rất bén, lâu cùn. Cán làm bằng gỗ tự nhiên.

Bằng thép không gỉ dầy 2mm, siêu bền. Lưỡi rất bén, lâu cùn. Cán làm bằng gỗ tự nhiên.

0869071599