COLGATE® MAXFRESH® THỔI BÙNG SẢNG KHOÁI

COLGATE® MAXFRESH® THỔI BÙNG SẢNG KHOÁI

Với các tinh thể the mát tự hòa tan cho cảm giác thật sảng khoái và hơi thở thơm mát suốt nhiều giờ. 

Với các tinh thể the mát tự hòa tan cho cảm giác thật sảng khoái và hơi thở thơm mát suốt nhiều giờ. 

0869071599