chả mực Hạ long

chả mực Hạ long

Khi ăn thơm, có vị đặc trưng, giòn giòn, dai dai. Tuyệt đối không phụ gia tạo hưởng nhân tạo, không hàn the tạo độ giòn dẻo, không chất bảo quản.

Khi ăn thơm, có vị đặc trưng, giòn giòn, dai dai. Tuyệt đối không phụ gia tạo hưởng nhân tạo, không hàn the tạo độ giòn dẻo, không chất bảo quản.

0869071599