Cam canh Bình Dương

Cam canh Bình Dương

Cam canh Bình dương vỏ mỏng, vỏ vàng đẹp mắt, mọng nước, rất ngọt. Đặc biệt, trái cam canh Bình Dương có mùa vụ vào mùa hè, khác với mùa cam canh Hòa Bình nên có thể phục vụ nhu cầu của những khách hàng yêu thích loại trái cây này.

Cam canh Bình dương vỏ mỏng, vỏ vàng đẹp mắt, mọng nước, rất ngọt. Đặc biệt, trái cam canh Bình Dương có mùa vụ vào mùa hè, khác với mùa cam canh Hòa Bình nên có thể phục vụ nhu cầu của những khách hàng yêu thích loại trái cây này.

0869071599