Cafe hữu cơ Quế Lâm

Cafe hữu cơ Quế Lâm

Sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap Không sử dụng thuốc diệt cỏ Không sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất Không sử dụng phân bón hóa học Đóng gói đảm bảo ATVSTP Không sử dụng chất bảo quản Không sử dụng tạp phẩm, hương liệu   Sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap Không sử dụng thuốc diệt cỏ Không sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất Không sử dụng phân bón hóa học Đóng gói đảm bảo ATVSTP Không sử dụng chất bảo quản Không sử dụng tạp phẩm, hương liệu
Sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap
 • Không sử dụng thuốc diệt cỏ
 • Không sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất
 • Không sử dụng phân bón hóa học
 • Đóng gói đảm bảo ATVSTP
 • Không sử dụng chất bảo quản
 • Không sử dụng tạp phẩm, hương liệu

 

Sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap

 • Không sử dụng thuốc diệt cỏ
 • Không sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất
 • Không sử dụng phân bón hóa học
 • Đóng gói đảm bảo ATVSTP
 • Không sử dụng chất bảo quản
 • Không sử dụng tạp phẩm, hương liệu
0869071599