Cafe hữu cơ Quế Lâm

Cafe hữu cơ Quế Lâm

Sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap Không sử dụng thuốc diệt cỏ ...
Sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap
 • Không sử dụng thuốc diệt cỏ
 • Không sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất
 • Không sử dụng phân bón hóa học
 • Đóng gói đảm bảo ATVSTP
 • Không sử dụng chất bảo quản
 • Không sử dụng tạp phẩm, hương liệu

 

Sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap

 • Không sử dụng thuốc diệt cỏ
 • Không sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất
 • Không sử dụng phân bón hóa học
 • Đóng gói đảm bảo ATVSTP
 • Không sử dụng chất bảo quản
 • Không sử dụng tạp phẩm, hương liệu
0869071599