Cá Thu câu

Cá Thu câu

Mang cá có màu đỏ hồng, không nhớt, thịt cá đàn hồi không bị lõm khi ấn tay xuống. Khi ăn thịt cá dai, chắc, thịt không khô.

Mang cá có màu đỏ hồng, không nhớt, thịt cá đàn hồi không bị lõm khi ấn tay xuống. Khi ăn thịt cá dai, chắc, thịt không khô.

0869071599