CÀ PHÊ SỮA ĐÁ TƯƠI NUTICAFÉ

CÀ PHÊ SỮA ĐÁ TƯƠI NUTICAFÉ

CÀ PHÊ SỮA ĐÁ TƯƠI NUTICAFÉ đánh thức hương vị trong từng hạt cà phê bằng chiết xuất từ CÀ PHÊ TƯƠIvà HẠT CÀ PHÊ THẬT RANG XAY NHUYỄN (*). Khi pha, hương thơm tự nhiên từ CÀ PHÊ SỮA ĐÁ TƯƠI NUTICAFÉ bung toả, đem theo vị đắng thanh của cà phê sánh quyện với vị ngọt béo của sữa.

CÀ PHÊ SỮA ĐÁ TƯƠI NUTICAFÉ đánh thức hương vị trong từng hạt cà phê bằng chiết xuất từ CÀ PHÊ TƯƠIvà HẠT CÀ PHÊ THẬT RANG XAY NHUYỄN (*).

Khi pha, hương thơm tự nhiên từ CÀ PHÊ SỮA ĐÁ TƯƠI NUTICAFÉ bung toả, đem theo vị đắng thanh của cà phê sánh quyện với vị ngọt béo của sữa.

0869071599