BE211- Khăn tắm Nynon

BE211- Khăn tắm Nynon

Khăn tắm 100% Nynon, mềm, tạo nhiều bọt.Khăm tắm dùng đượcxà phòng và sữa tắm, tác dụng massage lưu thông máu, tạo cảm giác thoải mái.Bảo quản nói khô mát sau khi sử dụng

Khăn tắm 100% Nynon, mềm, tạo nhiều bọt.Khăm tắm dùng đượcxà phòng và sữa tắm, tác dụng massage lưu thông máu, tạo cảm giác thoải mái.Bảo quản nói khô mát sau khi sử dụng

0869071599