Bánh Pía trứng

Bánh Pía trứng

Bánh Pía trứng Bảo Minh với công nghệ Sóc Trăng nhưng đã được cải tiến để phù hợp với khẩu vị của người dân miền Bắc.

Bánh Pía trứng Bảo Minh với công nghệ Sóc Trăng nhưng đã được cải tiến để phù hợp với khẩu vị của người dân miền Bắc.

0869071599