BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG COLGATE® 360°® GOLD CHARCOAL

BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG COLGATE® 360°® GOLD CHARCOAL

Lông chải KHÁNG KHUẨN màu vàng và lông chải xoắn kép phủ than giúp ngăn ngừa vi khuẩn hình thành trên lông chải  Đầu lông chải màu vàng kháng khuẩn mảnh hơn gấp 17 lần so với lông chải thường, len sâu chải sạch từng kẽ răng và quanh viền nướu Lông chải xoắn kép phủ than giúp chải sạch hiệu quả và đánh tan mảng bám trên bề mặt răng

Lông chải KHÁNG KHUẨN màu vàng và lông chải xoắn kép phủ than giúp ngăn ngừa vi khuẩn hình thành trên lông chải 

Đầu lông chải màu vàng kháng khuẩn mảnh hơn gấp 17 lần so với lông chải thường, len sâu chải sạch từng kẽ răng và quanh viền nướu

Lông chải xoắn kép phủ than giúp chải sạch hiệu quả và đánh tan mảng bám trên bề mặt răng

0869071599